Digitalehelden

Creatie

Creatie wordt bij Xim Systems altijd vooraf gegaan door het vormen van een concept. Wij denken altijd actief mee met de opdrachtgever, dit houdt in dat we niet zonder na te denken opdrachten uitvoeren, maar altijd even reflecteren: is het gevraagde middel het juiste om het doel mee te bereiken? 

Als bepaald is wat er gecreëerd gaat worden, starten we samen met onze grafische partner met het logische gevolg van schetsen en vervolgens uitwerken van zowel een grafische uitvoering als techniek. We overleggen samen met vormgever en opdrachtgever, afhankelijk van de omvang van opdracht, tussentijds één of meerdere keren om te zien of we op de goede weg zitten.

Gelukkig hebben we inmiddels dusdanig veel ervaring, dat we na een goede briefing en conceptvorming bijna altijd de eerste keer raak schieten en de opdrachtgever snel tevreden is.

Creatie