Digitalehelden

Concept

Het concept is de basis van alle communicatieuitingen rondom een bedrijf, product of dienst. Dit concept kan gezien worden als de 'kapstok' waar uitingen, zoals creatie en techniek, aan opgehangen kunnen worden. Een goed concept kan vervolgens doorgevoerd worden in alle uitingen van het bedrijf of product. Xim Systems en haar samenwerkingspartners kunnen samen zorg dragen voor het totale verloop van het project.

Xim Systems probeert altijd volledig mee te gaan in de gedachten en situatie van de opdrachtgever. Wij investeren hiermee in het begintraject veel tijd in een langdurige samenwerking, omdat dit uiteindelijk het beste resultaat levert. Een wederzijds vertrouwen is hierbij de basis. 

Het traject van uitwerken van een concept begint met het bepalen van de doelstelling. Wanneer eenmaal een doel bepaald is, moet gekeken worden naar onder meer de concurrentie op hetzelfde gebied, en de onderscheidendheid ten opzichte daarvan. Wat maakt dit product of bedrijf anders dan anderen? Waarom zouden klanten hiervoor moeten kiezen?

Dit, samen met componenten als creativiteit, originaliteit en haalbaarheid, vormt uiteindelijk een concept waarna de volgende fase gestart kan worden: creatie. 

Concept