Samen naar jouw top

Het verzoek van de Arenberg was simpel: een presentatie vormgeven. De uitwerking was uitdagender: het verhaal, waarbij kinderen begeleid worden tijdens een traject, vergelijkbaar met het verwerken van grondstof tot eindproduct, diende op een aantrekkelijke en vooral duidelijke manier vormgegeven te worden.

De presentatie is bedoeld voor zowel intern als extern gebruik. Het doel van deze presentatie is het ondersteunen van scholen bij het vertellen van hun verhaal. 

Wij hebben de presentatie van begin tot eind vormgegeven. Daaronder valt ondermeer het maken van een storyboard, het ontwikkelen van de karakters, het uiteindelijke vormgeven en aanleveren als kant-en-klare presentatie.